قرعه کشی لاستیک
   ۴۰۵    آردی کرولا    پراید
   پیکان    سمند- بلریانس    ون