رئیس سازمان
مهندس مسعود حسن شاهی
مهندس مسعود حسن شاهی
ملاقات حضوری با رئیس سازمان
دو شنبه هر هفته
ساعت 8 الی10 صبح


آخرین اخبار
           
سسس

   کل : ۱۲  نمایش ۱ الی ۴   ۱ ۲ ۳

تاکسی فرودگاه

ازجمله مجموعه های تحت پوشش سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر درون شهری شیراز ، مجموعه تاکسیرانی فروگاه می باشد که با دراختیار داشتن142 دستگاه خودروی تاکسی بصورت شبانه روزی در دو ترمینال پروازهای داخلی وخارجی به مسافرین ومراجعین ارایه سرویس می نماید . نکته قابل ذکروتامل درخصوص مجموعه مورد نظر ، تاسیس یک واحد شرکت تعاونی حمل ونقل با عضویت رانندگان همان مجموعه به نام شرکت ((ایثارگران حافظ پارس )) و واگذاری اداره امور مجموعه به آن می باشد که از اهداف ونتایج مثبت این اقدام را می توان به سهیم بودن رانندگان مجموعه درمسئولیت اداره آن وتلاش نامبردگان در راستای کاهش نارضایتی های موجود وجذب رضایت مندی هرچه بیشتر مسافرین جهت جلب مسافر بیشتر ومتعاقب آن درآمد   افزون تر نام برد.   

منبع : سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر
۲۵۱۱
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است