رئیس سازمان
مسعود حسن شاهی
مسعود حسن شاهی

 شماره تماس : 38233895 

ملاقات حضوری دوشنبه  و چهارشنبه هر هفته ساعت
8 الی 10 صبحآخرین اخبار
           
سسس

   کل : ۷  نمایش ۱ الی ۴   ۱ ۲

تماس با ما

  سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر  
شماره تماس سمت  نام و نام خانوادگی
38233895 رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر مسعود حسن شاهی
38225583 معاون سازمان حمل و نقل مسافر جواد کارگردولت آبادی
38331611 معاون فنی و اجرایی سازمان  حمل و نقل مسافر  عباس اسلامی
37307869 معاون امور پایانه ها سازمان  آرش نعمتی
38331614 رئیس اداره مالی و اقتصادی  مجید زارع
38425457 رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی  وحید میرخاقانی
38232723 مسئول امور اداری و توسعه سرمایه انسانی حمیدرضا کشاورز شیرازی
38231612 کارشناس رسیدگی به تخلفات پیمان یزدان پناه
38232723 مسئول امور قراردادها حسن شمس خوزانی
38425459 رئیس اداره ارتباطات و آموزش  محمد صالح سفید فرد جهرمی
 

کد پستی : 7178673113  - فاکس : 38239498
 
 

منبع : سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر
تعداد بازدیدها : ۸۶۱
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است