سرپرست سازمان
مهندس مسعود طهماسبی
ملاقات حضوری با رئیس سازمان
دو شنبه هر هفته
ساعت 8 الی10 صبح


آخرین اخبار
           
سسس

   کل : ۱۲  نمایش ۱ الی ۴   ۱ ۲ ۳

تماس با ما

  سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر  
شماره تماس سمت  نام و نام خانوادگی
38233895 رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر مسعود حسن شاهی
38225583 معاون حمل و نقل مسافر وحید میر خاقانی
38331611 معاون فنی و اجرایی سازمان  حمل و نقل مسافر  عباس اسلامی
37307869 معاون امور پایانه ها سازمان  آرش نعمتی
38331614 رئیس اداره مالی و اقتصادی  مجید زارع
38425457 رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی رامین طالبی
38232723 مسئول امور اداری و توسعه سرمایه انسانی صادق زندیه
38331612 مسئول رسیدگی به شکایات وپیشنهادات شهرام منصوری
38232723 مسئول امور قراردادها حسن شمس خوزانی
38425459 رئیس اداره ارتباطات و آموزش ایمان فرید مقدم
38225358
مسئول امور مالی
خانم قهرمانی
  کد پستی : 7178673113  - فاکس : 38239498  
 

منبع : سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر
۱۴۳۴۲
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است