سرپرست سازمان
مهندس مسعود طهماسبی
ملاقات حضوری با رئیس سازمان
دو شنبه هر هفته
ساعت 8 الی10 صبح


آخرین اخبار
           
سسس

   کل : ۱۲  نمایش ۱ الی ۴   ۱ ۲ ۳

تاکسی ترمینال

ارائه خدمات به مسافرین پایانه های اتوبوس بین شهری ( کاراندیش ، مدرس ، امیرکبیر ، شهید طبائی نژاد) از جمله وظا یف تاکسی های مستقر در ترمینال میباشد که این مجموعه با بهره مندی از 116 دستگاه خودروی تاکسی طبق زمان بندی مشخص در 24 ساعت شبانه روز به طور میانگین300 سرویس انجام مینما ید.
با توجه به شرایط حاکم بر نحوه فعالیت آنها ، مجموعه ترمینال از جمله مجموعه هایی است که کمترین آمار شکایت را بخود اختصاص داده است همچنین در رابطه با چگونگی محاسبه نرخ در مجموعه تاکسی ترمینال قابل ذکر است که نرخ مربوطه براساس نرخ جدول اعلامی بوسیله دستگاه تاکسیمتر مشخص گردیده و در محل تاکسی ترمینال توسط متصدیان مربوطه اخذ میگردد
 
نرخ کرایه تاکسی ترمینال سال 96

ورودی

به ازاء هر کیلومتر

هر دقیقه توقف

27773       ریال

5290     ریال

2070   ریال


 

منبع : سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر
۷۵۵۶
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است