سرپرست سازمان
مهندس مسعود طهماسبی
ملاقات حضوری با رئیس سازمان
دو شنبه هر هفته
ساعت 8 الی10 صبح


آخرین اخبار
           
سسس

   کل : ۱۲  نمایش ۱ الی ۴   ۱ ۲ ۳

مراحل صدور پروانه تاکسی

  1. صدورپروانه تاکسیرانی و بهره برداری
  2. مراجعه به اداره پست ( تشکیل پرونده)
  3. ارسال پرونده به بایگانی سازمان
  4. ارجاع شخص به امور مالی جهت تعیین میزان مبالغ پرداختی باتوجه به نوع فعالیت (مالک ، مالک بهره بردار، بهره بردار ، کمکی) و در نهایت صدور فرم مفاصاحساب
  5. رجوع به صدورپروانه جهت تکمیل پرونده و ارائه کپی مدارک لازم اعم از بیمه نامه ، معاینه فنی ، فرم بازدید فنی تاکسی ، فرم معرفی آدرس و کروکی محل سکونت
  6. ثبت کلیه مدارک موجود در پرونده درسیستم رایانه سازمان و اسکن نمودن اطلاعات لازم مانند عکس و...
  7. صدور مجوز توسط واحد کامپیوتر

منبع : سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر
۲۳۸۲
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است