سرپرست سازمان
مهندس مسعود طهماسبی
ملاقات حضوری با رئیس سازمان
دو شنبه هر هفته
ساعت 8 الی10 صبح


آخرین اخبار
           
سسس

   کل : ۱۲  نمایش ۱ الی ۴   ۱ ۲ ۳

نقل و انتقال تاکسی

  1. تسویه حساب بهره بردار و کمکی که برروی خودروی مورد معامله مشغول به فعالیت بوده اند.
  2. حضور خریدار و فروشنده ( خریدار بایستی حتما دارای پروانه تاکسیرانی بوده و یا شخصی را بعنوان بهره بردار بر روی خودرو معرفی نماید.)
  3. صدور معرفی نامه جهت تنظیم قولنامه به شرکت تعاونی
  4. تکمیل فرم تسویه حساب فروشنده که به ترتیب ذیل انجام می پذیرد.

منبع : سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر
۱۳۲۷
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است