سرپرست سازمان
مهندس مسعود طهماسبی
ملاقات حضوری با رئیس سازمان
دو شنبه هر هفته
ساعت 8 الی10 صبح


آخرین اخبار
           
سسس

   کل : ۱۲  نمایش ۱ الی ۴   ۱ ۲ ۳

نرخ کرایه مینی بوس سرویس مدارس

نرخ سرویس مدارس مینی بوس سال تحصیلی97-96 (پنج روز تحصیلی در هفته )

                  ساعت    سال تحصیلی                                                   

کرایه 2ساعت

کرایه 15/2 ساعت

دوشیفت

تک شیفت

دوشیفت

تک شیفت

نرخ 97-96 

4.140.000

4.900.000

4.650.000

5.400.000

 


نرخ سرویس مدارس مینی بوس سال تحصیلی97-96 ( شش روز تحصیلی در هفته )

                  ساعت    سال تحصیلی                                                   

کرایه 2ساعت

کرایه 15/2 ساعت

دوشیفت

تک شیفت

دوشیفت

تک شیفت

نرخ 97-96 

4.970.000

5.850.000

5.600.000

6.500.000

 

منبع : سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر
۱۲۰۵
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است